Registrace bakalářské práce a překladu

Bakalářskou práci / bakalářský překlad Vám po domluvě zaregistruje do SIS Váš tutor či vedoucí bakalářské práce / konzultant bakalářského překladu. S žádostí o registraci se můžete na vyučujícího obrátit osobně nebo emailem.
U bakalářské práce je nezbytné vyplnit český a anglický název, jazyk práce, jméno vedoucího a jejího řešitele (tj. jméno studenta), u bakalářského překladu pak údaje, které jsou uvedeny zde: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=419.
V případě jakékoli změny je nutné registraci co nejdříve opravit.
Pokud je vedoucí Vaší bakalářské práce externista bez přístupu do SIS, požádejte ho, aby poslal potřebné údaje na adresu sbs@fhs.cuni.cz. Práce Vám pak bude zaregistrována na Sekretariátu bakalářského studia.

Téma bakalářské práce a překladu lze zvolit také z volné nabídky v SIS a přihlásit se k němu (viz "Témata prací/Výběr práce" - "nezadané" práce). V takovém případě nicméně doporučujeme potenciální registraci konzultovat s uvedeným vedoucím.
Bližší informace k registraci a odevzdávání bakalářské práce se dočtete na: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=6 ( Moodle – Dokumentový server - Sekretariát bakalářského studia – Státnice).
Své registrace můžete zkontrolovat v SIS - Témata prací (Výběr práce) - "moje práce".

» FAQ - Frequently Asked Questions