Křížový zápis - kurzy z nabídky jiných fakult UK

 

Křížový zápis - kurzy z nabídky jiných fakult UK

 

Křížovým zápisem se rozumí zápis kurzů z jiných fakult Karlovy Univerzity. Ne všechny fakulty jej však povolují. Zda Vám fakulta, na které byste rádi navštěvovali nějaký předmět, umožní jeho registraci, si lze ověřit přímo na dané fakultě (harmonogram na webových stránkách, studijní oddělení…) nebo v SIS – „Zápis předmětů a rozvrhu“ – „Nastavení“. (Studentům z jiných fakult každoročně otevírá svou nabídku například FSV či FF.)

Registrace probíhá standardním způsobem, tj. v SIS přes „Zápis (vlastní)“. Je třeba pouze vybrat danou fakultu, poté již postupujete stejně, jak jste zvyklí při běžné registraci kurzů. Při registraci kurzů z jiné fakulty je nutné počítat s tím, že předměty, u kterých nesplňujete některou z rekvizit předmětu (předmět, jehož zápis je podmíněn předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu), se Vám nezapíší do "pevného" zápisu a vyučující Vám nebudou moci zapsat atestaci.

Mějte na paměti, že pro předměty zapsané křížově jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období!

V případě kurzů z jiných fakult je na studentovi, aby zajistil včasné udělení a zapsání atestace do SIS (UK FHS má semestrální kontroly, jiné fakulty často roční), popř. včas (tj. do konce řádného zkouškového období) doručil na příslušný sekretariát potvrzení o tom, že danou atestaci složil (formulář je ke stažení v Moodle pod Sekretariátem bakalářského studia). Je třeba dávat pozor na to, že na řadě fakult existují dvousemestrální kurzy, za něž se kredity zapíší až na konci LS. Vzhledem k tomu, že kurz Vám bude zapsán dle podmínek příslušné fakulty, je třeba počítat s tím, že v uvedeném případě by se Vám kredity započetly až pro následující kontrolu počtu kreditů (tj. v LS).

Kredity, které tímto způsobem získáte, se počítají k volitelným.

 

» FAQ - Frequently Asked Questions