Vyznamenání: za jakých podmínek absolvuje student s vyznamenáním?

S vyznamenáním (čl. 7. odst. 11 SaZŘ) absolvuje ten student, který:
a) Žádnou část státní zkoušky nekonal v opravném termínu (tj. na druhý či třetí pokus).
b) Žádná část státní zkoušky nebyla klasifikována známkou dobře.
c) Výsledná klasifikace za celou státní zkoušku je výborně.
d) Prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5.

Prospěchový průměr: v souladu se čl. 6 odst. 15 SaZŘ se počítá jako aritmetický průměr všech známek ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. Do prospěchového průměru přitom nevstupují známky z jiných klasifikovaných povinností (klasifikovaných zápočtů, částí státních zkoušek) – viz čl. 6 odst. 9 SaZŘ UK.

Výsledná známka ze státní závěrečné zkoušky: podle čl. 7 odst. 3 SaZŘ může komise stanovit celkovou známku za státní závěrečnou zkoušku zcela dle svého uvážení (se dvěma tam uvedeným výjimkami: když jsou všechny části hodnoceny výborně, je i celková známka za státní závěrečnou zkoušku výborně, když je některá z částí hodnocena neprospěl, je i celková známka za státní závěrečnou zkoušku neprospěl).

» FAQ - Frequently Asked Questions