Změna formy studia, přechod z prezenční na kombinovanou a naopak

Ano, je možné změnit formu studia, ale pouze ve zkouškovém období před začátkem nového semestru. K tomu, abyste mohli změnit formu, musíte splňovat podmínky pro postup do dalšího studijního úseku/semestru. K žádosti o přestup stačí vyplnit "obecnou žádost", která je ke stažení zde v Moodle na Dokumentovém serveru a poslat ji poštou, nebo zanést osobně na studijní oddělení.

» FAQ - Frequently Asked Questions