Uznávání volitelných předmětů - navazující magisterské studium

Volitelné předměty jsou ty,

1. které si zapíšete na jiné katedře FHS, fakultě UK. Podmínkou je pro získání kreditů je, abyste tyto předměty měli vždy zaregistrované v SIS, více viz Křížový zápis.

2. které si necháte uznat ze studia na jiné katedře, fakultě UK, nebo univerzitě. Tyto předměty si můžete nechat uznat prostřednictvím žádosti o uznání předmětů (viz příloha), kterou zanesete, či pošlete na studijní oddělení. Podmínkou je, aby se jednalo o předměty z již absolvovaného bakalářského studia, které byly získány nad limit povinného počtu 180 kreditů (nedají se uznat povinné předměty), případně z jiného, neúspěšně ukončeného studia.

Na navazujícím magisterském studiu může takto student/ka získat nejvýše 12 kreditů z volitelných předmětů z celkového počtu 120 kreditů (s výjimkou oboru HISO, kde lze uznat 16 kreditů). 

Pozor! Pro postup do dalšího semestru se vždy započítává pouze efektivní počet volitelných kreditů, tzn. za první semestr 6 kreditů, za druhý 12, za třetí 18...

Uznávání předmětů z předchozího (stejného) studia

Někteří studenti se do studia hlásí opakovaně. V tomto případě lze uznat všechny předměty ukončené zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Podmínkou uznání zkoušky z předchozího studia na UK FHS je, že jsou uznávané zkoušky součástí aktuální akreditace studijního programu. Nelze uznat již jednou uznané předměty, ani části státní závěrečné zkoušky. V tomto případě se tedy většinou nejedná o volitelné předměty, ale status předmětu zůstává stejný jako v předchozím studiu.
» FAQ - Frequently Asked Questions