Poplatky za studium - Na koho se platba vztahuje?

Existují dvě situace, kdy Vám může být vyměřen poplatek. První je, pokud studujete a překročíte standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok. Druhá situace, kdy Vám může být poplatek vyměřen, je, pokud jste nějaké jiné studium ukončil - ať už absolvováním, nebo ukončením studia z podnětu školy.


 1) a) U bakalářského studia se jedná o situaci, když studujete více než 4 roky od zapsání se do studia (3+1 rok). V době přerušení se Vám odstudovaná doba nenačítá. Standardně je Vám tak poplatek vyměřen, pokud studujete bez přerušení a zapíšete se do 5. ročníku).

b) U navazujícího magisterského studia se jedná o situaci, když studujete více než 3 roky od zapsání se do studia (2+1 rok). V době přerušení se Vám odstudovaná doba nenačítá. Standardně je Vám tak poplatek vyměřen, pokud studujete bez přerušení a zapíšete se do 4. ročníku).

2) a) Pokud absolvujete úspěšně nějaké jiné studium, pak se Vám zkracuje bezplatná doba aktuálního studia pouze na standardní dobu studia. U bakalářského studia jsou to tak 3 roky, u navazujícího magisterského studia 2 roky.

b) Dalším případem je situace, kdy nějaké jiné studium zanecháte, nebo je Vám ukončeno pro nesplnění studijních povinností. V takovém případě se Vám zkracuje bezplatná doba aktuálního studia právě o dobu předchozího studia. Týká se to i případu, kdy jste byli studentem nna naší fakultě a do studia se jste se zapsali znovu.

Příklad: V době od září 2010 do září 2013 jste studovali bakalářské studium na FHS. Studium Vám bylo po 3 letech studium ukončeno pro nesplnění studijních požadavků. Po nějakém čase opět zatoužíte studovat a úspěšně projdete přijímacím řízení na Fakultě humanitních studií. Jelikož jste v minulosti již studovali 3 roky bezplatně, vzniká Vám povinnosti hradit školné za delší studium již po prvním odstudovaném roce.

» FAQ - Frequently Asked Questions