Poplatky za studium - Podle čeho se určuje výše poplatku?

Výše poplatku je stanovena dle finanční náročnosti dle směrnic MŠMT. Výše poplatků je rozdělena na základě studijních programů. Jednotlivé studijní obory na naší fakultě, tak mají poplatky odlišné. Přehled studijních oborů a programů na FHS naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1030.html

Aktuální výši poplatků pro daný akademický rok naleznete na stránkách rektorátu zde: http://www.cuni.cz/UK-22.html

» FAQ - Frequently Asked Questions