Poplatky za studium - Kdo oznamuje povinnost platit školné?

Rektorát UK rozesílá doporučené dopisy do vlastních rukou průběžné během roku. V tomto dopise najdete informace o tom, proč platba vznikla (RUK vypisuje všechna neúspěšná/úspěšná studia dle matriky MŠMT), o době, na kterou se platba vztahuje (!! studium se počítá na dny, nikoliv na semestry !!), o termínu splatnosti, o detailech platby (číslo účtu, variabilní a specifický symbol apod.) a o Vašich dalších možnostech. Dle zákona máte právo podat žádost o přezkumání rozhodnutí rektora. Informace o tom, jak zažádat o přezkum a z jakých důvodů tak lze učinit, najdete také v dopise spolu s oficiálním formulářem žádosti. Na tuto žádost máte čas 30 dní od doručení zásilky, na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel.

» FAQ - Frequently Asked Questions