Poplatky za studium - Absolvoval/a jsem studium, přesto mi byl vyměřen poplatek.

Klíčové je, odkdy Vám byl poplatek vyměřen, kdy začíná zpoplatněné období (poplatky jsou někdy vyměřeny i zpětně, důležité tedy není datum rozhodnutí, ale datum vzniku poplatku).

Poplatek lze plně prominout pouze tehdy, pokud absolvujete 30 dní od jeho vzniku (tj. od začátku zpoplatněného období). Musíte si však na rektorát podat písemně žádost o prominutí do 30 dní od převzetí dopisu. Vzor žádosti naleznete v příloze, více informací zde: http://www.cuni.cz/UK-22.html

Adresa rektorátu pro žádosti:

Oddělení rozhodnutí

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Rektorát Univerzity Karlovy v Praze

Ovocný trh 3-5

116 36  Praha 1

Pokud absolvujete více než 30 dní od vzniku poplatku, poplatek je bohužel splatný celý v plné výši.

» FAQ - Frequently Asked Questions