Poplatky za studium - Co fakulta dělá s penězi za tyto poplatky?

Peníze za tyto poplatky tvoří stipendijní fond, z kterého jsou vyplácená prospěchová a účelová stipendia. Fakultě není dovoleno užívat tyto peníze pro jiné účely.

» FAQ - Frequently Asked Questions