Poplatky za studium - Bankovní spojení

Číslo účtu fakulty je 27-1842600277/0100. Variabilní a specifický symbol se vygeneruje zvlášť pro každého studenta, tyto informace najdete v rozhodnutí od rektora.

» FAQ - Frequently Asked Questions