Poplatky za studium - Nepřevzal jsem dopis/ztratil jsem dopis – co teď?

Rektorát posílá kopie dopisů na fakultu, můžeme Vám tedy vydat na požádání stejnopis rozhodnutí: v tomto případě je třeba studijní oddělení kontaktovat mailem. Tato skutečnost nemá však na platbu „odkladný“ účinek, rozhodnutí o vzniku poplatku nabývá právní mocí 30 dní po převzetí. V případě, že dopis nepřevezmete, 30 denní lhůta začíná desátým dnem ode dne prvního oznámení o uložení zásilky na poště.

Pro podrobnější informace doporučujeme navštívit rektorátní stránky: http://www.cuni.cz/UK-22.html

» FAQ - Frequently Asked Questions