Přerušení studia z běžného důvodu

K přerušení studia stačí vyplnit obecnou žádost (viz příloha), nebo napsat dopis se žádostí o přerušení studia a dodat tuto žádost na studijní oddělení. Ve své žádosti uveďte dobu, na kterou chcete mít studium přerušeno (1 nebo 2 semestry). Žádost je potřeba přinést osobně, nebo poslat poštou, emailem to nestačí (ani v podobě scanu), protože potřebujeme originál Vašeho podpisu. Základní jednotka přerušení je jeden semestr.

Žádost lze podat kdykoliv po skončení výuky ve zkouškovém období daného semestru. Jakmile budete mít studium přerušeno, nelze již skládat zkoušky, ani plnit zápočty.

Pokud splňujete studijní požadavky na postup do dalšího semestru (minimální počet kreditů pro postup, případně splnění povinných zkoušek v náležitém semestru), studium Vám bude přerušeno ihned po zaevidování žádosti.

Po zpracování žádosti obdržíte poštou dopis do vlastních rukou s rozhodnutím o ne/přerušení studia a s informací, na jakou dobu se Vám studium  přerušuje.

» FAQ - Frequently Asked Questions