Přerušení studia - Kdy a na jak dlouho je možné?

Studium se dá řádně přerušit až PO prvním semestru studia, nelze tedy přerušit hned na začátku prvního semestru. Studium můžete řádně přerušit jen pokud splňujete podmínky pro postup do dalšího studijního úseku. Studium se dá přerušit nejpozději poslední den zkouškového období předcházejícího semestru. Studium se dá přerušit minimálně na jeden semestr. Můžete přerušit i na více semestrů, dbejte však na to, že celková doba přerušení se započítává do maximální doby studia. Studium se dá přerušit i ze zdravotních důvodů (vážné onemocnění, mateřství…). V takovém případě lze studium přerušit kdykoliv během roku, a to i v případě, že nemáte splněné studijní povinnosti. Postup přerušení studia je stejný; k žádosti přiložte lékařskou zprávu dokládající nemoc/těhotenství. Studium i v takovém případě lze přerušit minimálně na jeden semestr.

» FAQ - Frequently Asked Questions