Promoce - Kdy a kde se konají?

Promoce UK FHS se konají zpravidla třikrát do roka, a to v květnu, v září a v prosinci. Pokud absolvujete SZZK v termínu leden/únor, budete pozváni na květnový termín, pokud absolvujete SZZK v termínu červen, budete pozváni na zářijový termín, pokud absolvujete SZZK v termínu září, budete pozváni na prosincový termín. Přehled rezervovaných termínů naleznete zde: https://is.cuni.cz/studium/promoce/index.php?KEY=Az1

S platností od 1.října 2008 mají absolventi bakalářského studia na UK promoce v Sále architektů na Matematicko-fyzikální fakultě, Malostranské náměstí 25, tedy ne v Karolinu. Magisterské promoce se i nadále konají v Karolinu.

 

» FAQ - Frequently Asked Questions