Promoce - Může se na promocích fotit, případně natáčet video?

Pro všechny slavnostní akty UK (imatrikulace, promoce) má Univerzita Karlova uzavřenou smlouvu s firmou, která tyto akty profesionálně zaznamenává. Proto je možné pořizovat snímky/videa imatrikulací/promocí VÝHRADNĚ Z MÍSTA, A TO BEZ BLESKU/ZVUKU. Promoce a imatrikulace jsou slavnostní ceremonie, které mají středověkou tradici. Chození rodičů/přátel s kamerou mezi řadami promujících studentů nejen ruší celý průběh rituálu, ale je to nanejvýš neuctivé chování vůči promujícím a vůči samotné Univerzitě. Rektor nebo prorektor má právo napomenout tyto „narušitele“, případně může promoce zcela přerušit. V této souvislosti také platí upozornění, aby si hosté při vstupu do slavnostních sálů vypnuli své mobilní telefony.

» FAQ - Frequently Asked Questions