Promoce - Nemohu se zúčastnit v daném termínu, co teď?

V každém případě nám dejte co nejdříve vědět, nejlépe e-mailem na studijni@fhs.cuni.cz. V pozvánce k promoci obdržíte bližší informace, kdy a na koho se obrátit. Omluvu je třeba zaslat emailem na adresu studijni@fhs.cuni.cz. Jestliže víte, že byste mohli případně na další termín v daném roce, oznamte nám to spolu s Vaší písemnou omluvou. Pokud se nechcete zúčastnit promocí vůbec, musíte absolvovat tzv. "kolečko". Nejprve se kdykoliv PO termínu promoce dostavíte na Studijní oddělení podepsat promoční slib a vyzvednout si formulář pro matriku UK. S vyplněným formulářem potom půjdete na Studijní odbor Rektorátu UK, konkrétně za Mgr. Cingerovou (předem doporučujeme telefonicky domluvit). Tam se podepíšete do matriční knihy a obdržíte o tomto podpisu potvrzení. Toto potvrzení potom přinesete zpět na Studijní oddělení, oproti němuž obdržíte od nás Váš diplom. Pokud jste dlouhodobě v zahraničí, diplomy můžeme vydat druhé osobě jen na základě notářsky ověřené plné moci. Zplnomocněná osoba musí taktéž absolvovat toto „kolečko“.

Diplomy nemůžeme v žádném případě vydat před termínem Vaší promoce (čili před prvním termínem, na který jste byli pozváni).

» FAQ - Frequently Asked Questions