Absolvoval/a jsem. Do kdy mi škola platí zdravotní pojištění?

Absolventi všech oborů mají statut studenta do dne složení státních závěrečných zkoušek (SZZK – obhajoba).

Zdravotně jsou pojištěni do konce měsíce, ve kterém složili SZZK, a celý následující měsíc (pokud ještě nedosáhli věku 26 let nebo nejsou OSVČ). Rovněž pokud student plynule přechází z bakalářského (absolvování v červnu) na navazující magisterské studium (zápis v září) nemusí zdravotní pojištění platit - opět s podmínkou, že ještě nedosáhl věku 26 let nebo není OSVČ.

» FAQ - Frequently Asked Questions