Přihlašování na zkoušky na jinych fakultách

Tato rada se týká pouze předmětů zapsaných z jiných fakult:

- předmět musíte mít řádně zapsaný (musíte ho vidět ve svém výpisu zkoušek v SIS)
- termín pro tento předmět musí být vypsán v SIS (termíny v SIS nejsou vypisovány pro všechny
- pod svou právě zvolenou rolí pro práci v SIS (v pravém horním rohu obrazovky) klikněte na "Práce s předměty" a vyberte danou fakultu.

Dále se přihlašujete jako obvykle.

» FAQ - Frequently Asked Questions