Nedoručená rozhodnutí

Na úřední desce UK FHS jsou zvěřejněni studenti, jímž se nepodařilo doručit rozhodnutí děkana, popř. rektora (zpravidla se jedná o přerušení studia, vznik poplatku za delší studium atp.). Kopie těchto rozhodnutí si můžete vyzvednout na Studijním oddělení UK FHS. Dle Správního řádu je zásilka považována za doručenou 10.dnem od oznámení o jejím uložením na poště, nikoliv jejím fyzickým převzetím na fakultě. Doporučujeme sdělit aktuální kontaktní údaje Studijnímu oddělení, aby další zásilky vždy našli svého adresáta úsměv
Elektronickou úřední desku k tomuto účelu najdete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-500.html.

» FAQ - Frequently Asked Questions