Uznávání zápočtů a zkoušek z předchozího studia na FHS

Děkan může na základě písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia předmětu v případě, že student během posledních 10 let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice a nebo v zahraničí. V případě uznání též rozhodne o případném přidělení odpovídajícího počtu kreditů. Uznání lze vázat na vykonání rozdílové zkoušky nebo zkoušek ve stanoveném termínu. Povinné zkoušky bakalářského studia nelze uznat jakožto splněné na základě jejich splnění na jiné fakultě či vysoké škole. Lze je však v některých případech (tj. jsou-li splněny chvalitebně či výborně) uznat z předcházejícího (neúspěšného) studia na fakultě naší, nezměnil-li se od doby jejich splnění věcný obsah či formální náležitosti zkoušky a neuplynula-li od jejích složení příliš dlouhá doba (viz výše).
Uznávání předmětů na bakalářském studiu řeší Sekretariát bakalářského studia (SBS) – místnost 5013, v případě magisterských studií jsou to jednotlivé katedry.

Pokud student už jednou studoval FHS a zanechal a nastoupí znovu, může si rovněž nechat uznat absolvované předměty prostřednictvím podané žádosti. Žádost je k dispozici v kanceláři SBS, nebo si ji lze stáhnout v Moodlu / Dokumentový server / Sekretariát bakalářského studia. Do žádosti je třeba vypsat konkrétní předměty, nebo je možné k ní přiložit vytisknutý výpis předmětů ze SIS z výsledků zkoušek z předchozího studia – v takovém případě budou uznány všechny „uznatelné“ předměty. Uznávají se všechny předměty ukončené zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Podmínkou uznání zkoušky z předchozího studia na UK FHS je, že jsou uznávané zkoušky součástí aktuální akreditace studijního programu.
Nedají se uznat již jednou uznané předměty
. „Letní škola“ rovněž nejde uznat, protože se týká pravidel a organizace studia na FHS. Kvůli možným změnám je tak třeba ji absolvovat vždy v 1. ročníku studia.

Žádost je vyřízena do 30 dnů. Poté je vydáno rozhodnutí o uznání předmětů, které si vyzvednete přímo na SBS, nebo Vám bude zasláno poštou. Pokud chcete, aby se Vám kredity započetly do aktuálního semestru, můžete si je nechat uznat kdykoliv během semestru, maximálně však do konce řádného zkouškového období (vzhledem k 30 dnům na vyřízení žádosti, mějte určitou časovou rezervu).

» FAQ - Frequently Asked Questions