CŽV - Chci se přihlásit do programu CŽV 12

Semestrální program CŽV12 je určen pro ty neúspěšné studenty UK FHS, kteří nesplní podmínky pro postup do dalšího úseku studia, bylo by jim ukončeno studium a poté se chtějí vrátit do řádného studia. Pokud se přihlásí do tohoto programu, mohou si v jeho rámci doplnit chybějící předměty a nesplněné zkoušky.

Účastník programu nesmí mít současně aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Absolvování programu nezakládá nárok na přijetí na obor SHV s odpuštěním přijímací zkoušky. Student/ka si musí jako ostatní uchazeči podat přihlášku do 28. února a poté úspěšně složit přijímací zkoušku. Pokud bude přijat/a, může poté požádat o uznání předmětů z CŽV (více viz CŽV - Uznávání předmětů).

Cena za program je stanovena na 15.000 Kč/semestr. Přihlášku do programu je možno podat pouze elektronicky! (Více viz http://fhs.cuni.cz/FHS-720.html).

» FAQ - Frequently Asked Questions