CŽV - Mám jako účastník CŽV status studenta?

Nikoliv, stát za vás nehradí zdravotní pojištění, ani nemůžete využívat další studentské výhody. Status studenta ztrácíte 30 dní od doručení rozhodnutí o ukončení studia. Případně pokud podáte Prohlášení o zanechání studia, tak jej ztrácíte tím dnem, kdy je prohlášení zaeevidováno na fakultě.

» FAQ - Frequently Asked Questions