CŽV - Chci se přihlásit do programu CŽV 1

Jedná se o roční program, který je určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium na UK FHS v Praze. Je určen pro ty, kteří by chtěli bakalářský obor SHV studovat a pokusit se složit přijmací zkoušky příští rok. Posluchači programu plní stejné studijní povinnosti jako řádní studenti 1. ročníku bakalářského oboru SHV, nemají však status studenta.

Cena za program je stanovena na 14 000 Kč/rok. Přihlášku do programu je možno podat pouze elektronicky do stanoveného termínu! Více viz http://fhs.cuni.cz/FHS-708.html

 

» FAQ - Frequently Asked Questions