CŽV - Mohu zaplatit poplatek za program po částech?

Nikoliv, poplatek ve výši 14 000 Kč za CŽV 1 a 15 000 Kč za CŽV 12 je splatný jednorázově k datu uvedeného ve smlouvě.

» FAQ - Frequently Asked Questions