CŽV - Uznávání předmětů

 

Z CŽV do řádného studia vám budou uznány všechny atestace, které splníte na hodnocení „výborně“ nebo „velmi dobře“, tedy na známku jedničku nebo dvojku; současně Vám též budou uznány všechny neklasifikované atestace (zápočet či kolokvium bez známky). Předměty a zkoušky, které složíte v CŽV na hodnocení „dobře“, tedy známka trojka, vám nebudou uznány a nemůžete tedy počítat ani s kredity za tyto atestace.

Předměty  si lze nechat uznat na Sekretariátu bakalářského studia poté, co se znovu řádně zapíšete do studia.

 

» FAQ - Frequently Asked Questions