Státní závěrečná zkouška

Informace ke Státní závěrečné zkoušce, jakožto i formulář seznamu literatury (který se odevzdává spolu s bakalářskou prací a s přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce) naleznete v Moodlu v dokumentovém serveru pod informacemi Sekretariátu bakalářského studia.

» FAQ - Frequently Asked Questions