Poplatky za studium - Zanechal/a jsem, nebo mi bylo ukončeno studium. Je poplatek neplatný, nebo mám nějakou úlevu?

Bohužel ne. Poplatek se podmíněně promíjí, pouze pokud studium absolvujete do 30 dní od vzniku poplatku. Ve všech ostatních případech ukončení studia (ať už z vlastního podnětu, nebo na základě dopisu ze studijního oddělení) je poplatek splatný celý v plné výši. 

Můžeme doporučit se včas informovat na studijním oddělení, kdy vám bude poplatek vyměřen. Pokud nemáte žádné jiné ukončené studium, je to u bakalářského studia po 4 letech  od zápisu a u magisterského studia po 3 letech. Jen pokud Vám bude studium ukončeno v SIS před vznikem poplatku, můžete se jeho platbě vyhnout.

» FAQ - Frequently Asked Questions