Jak udělat prezentaci na hodinu?

Budete-li připravovat prezentaci určitého textu, zkuste ho zpracovat tak, aby Vaše výpisky z originálního textu Vám mohly sloužit i za několik let a zároveň, aby Vaši posluchači rozuměli, co říkáte a zároveň se nenudili sáhodlouhým výčtem toho, co "ještě všechno tam autor napsal".

Zpracování textu by mělo odpovídat Vašemu tzv. kritickému čtení odborné literatury. Měli byste si uvědomovat a v ideálním případě i výstup členit podle následující struktury: (pozn. volně podle prof. Havelky)

  1. Autor (každý autor patří do nějaké doby a hlásí se, někdy také nehlásí se k nějaké škole) → neopisovat wikipedii, nesnažit se vypátrat všechny děti autora, jde o základní orientaci vzhledem k textu
  2. Téma (o čem to je?!) → vystihnout v jedné, dvou větách; slouží také k zařazení textu do správné složky 
  3. Motiv (proč se tím autor zabývá?!) a badatelský kontext (tradice, metody, polemiky) → autor si zpravidla formuluje nějaký cíl, který je nějak teoreticky ukotven, popřípadě s určitou teoretickou koncepcí polemizuje)
  4. Klíčová slova → vhodné pro katalogizaci; v některých textech definování určitých termínů
  5. Klíčové problémy → výčet se stručnou charakteristikou
  6. Základní argumentace (její struktura a hlavní kroky) → co je cílem, jak autor argumentuje
  7. Vlastní poznámky → souvislosti s vlastní četbou, vlastní stanovisko atd. Důležité je oddělit vlastní stanovisko od reprodukce přečtěného.
Formální stránka: 
  • Samotná prezentace úryvku by neměla být delší než 20 minut, lépe je kratší ať se stihne i diskuse
  • Nechci po Vás referát, budete-li si k prezentaci dělat poznámky, které by mohly sloužit i ostatním studentům, pošlete mi je, rozmnožím je a na semináři rozdám.

Last modified: Pondělí, 5 listopad 2012, 1:53