POSTUP PŘI REGISTRACI TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE

POSTUP PŘI REGISTRACI TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE

Na základě konzultací a případných korekcí s budoucí/m vedoucí/m diplomové práce, popřípadě s vedoucí/m katedry,  studující odevzdá vyplněný Formulář pro registraci diplomové práce, který je úředním dokumentem, na příslušné katedře. Elektronickou verzi formuláře zašlete na mailovou adresu pracovníka/ce zodpovědné/ho za tuto agendu na příslušné katedře,  data budou překopírována do Studijního informačního systému (SIS).
Téma diplomové práce musí být zaregistrováno nejpozději do 30. června prvního roku navazujícího magisterského studia (katedry si mohou určit vlastní termín).

Podmínky pro vedení diplomových prácí stanoví jednotlivé katedry individuálně. Diplomové práce jsou vedeny prostřednictvím diplomních seminářů a v konzultačních hodinách vyučujících. Student/ka konzultuje s vedoucí/m práce problémy, musí však pracovat iniciativně a samostatně, s plnou odpovědností za výsledek.
Last modified: Čtvrtek, 9 duben 2015, 10:34