Studijní a zkušební řád UK

Klikněte na odkaz Studijn_a_zku_ebn_d_UK.pdf pro zobrazení souboru.