Návod na vyhledání posudků a pozvánky k obhajobě

Návod na vyhledání posudků k bakalářské práci a pozvánky k její obhajobě.