Opatření děkana č. 14/2017 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Click https://fhs.cuni.cz/FHS-1891.html link to open resource.