Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Přístup do tohoto moodle není pro studenty povolen. Hlaste se na univerzitním moodle dl1.cuni.cz.


Access to this moodle is not allowed for students. Please login to the university moodle dl1.cuni.cz.

Jste-li student nebo učitel FHS, použijte stejné uživatelské jméno a heslo, jako používáte pro vstup do SISla. Pokud ho neznáte, nastavte si ho v CAS.
Studenti jiných fakult univerzity UK, mohou získat dočasný přístup po dobu studia některého z kurzů na FHS. V tom případě napište na lvt(zavináč)fhs.cuni.cz a uveďte své jméno, který kurz z FHS máte zapsaný a vaše číslo pod fotografií.
Students of other faculties of the Charles University (CU) can get temporary access to Moodle of the Faculty of Humanities. In this case, write an email at lvt(at)fhs.cuni.cz - include your name, name of the course you want to attend and a personal number under your photo at student card (CU student ID card).